Vacatures


Voorzitter

Taken: Vergaderingen leiden, contacten met schooldirectie, teamleden en groepsvertegenwoordigers onderhouden, beleid uitzetten en nastreven, zitting nemen in kernteams en enkele uitwerkgroepen, taken verdelen en uitvoeren, voorstellen voorbereiden, woordvoerder van de vereniging.

Eigenschappen: bruggenbouwer, initiator, overzicht houden, enthousiast, rustig, meedenker, vaardig met Word en Excel.

Tijdbesteding: gemiddeld 1 uur per week

Beloning: voldoening


Secretaris

Taken: Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op, voeren van correspondentie, organiseert vergaderingen, notuleren van vergaderingen en verspreding ervan, schrijft het inhoudelijk jaarverslag

Eigenschappen: overzicht houden, enthousiast, rustig, vaardigheid met Word en Excel

Tijdbesteding: gemiddeld 1 uur per week

Beloning: voldoening


Penningmeester

Taken: transparant beheer van alle gelden van de ouderraad, schrijft het financiele jaarverslag, int de ouderbijdrage, doet betalingen namens de oudervereniging, draagt zorg voor de financiele verantwoording op de ledenvergadering

Eigenschappen: overzicht houden, enthousiast, rustig, vaardigheid met Word en Excel

Tijdbesteding: gemiddeld 2 uur per week

Beloning: voldoening


Heb je interesse, neem dan contact op met de huidige voorzitter, Aniek van Vugt, te bereiken op telefoonnummer  06-46057805 of per mail, a.vanvugt@gmail.com